Jongeren in je bestuur krijgen; hoe dan?

Dorpshuizen in Gelderland; spiegels van het dorp
16 november 2018

Jongeren in je bestuur krijgen; hoe dan?

Jongeren in het bestuur van de lokale ontmoetingsplek; een wens van veel besturen, maar in de praktijk blijkt het vaak moeilijk te realiseren. Want hoe motiveer je jongeren om zitting nemen in een bestuur? En wanneer heb je het over jongeren? Jeugd van 12 jaar of jongeren van 25 jaar? Zelfs als je jongeren eenmaal bereikt en betrokken hebt, blijft het een uitdaging om hen op de lange termijn te binden aan het bestuur. Soms zijn ze net ‘kikkers in een kruiwagen’.

Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) is één van de partners binnen de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. PJG is een vereniging van, voor en door Gelderse (plattelands)jongeren. De vereniging wordt bestuurd door een dagelijks bestuur van jongeren tussen de 16 en 35 jaar. In de ruim 100 jaar die de vereniging al bestaat is er veel veranderd. Zo was het vroeger vaak geen probleem om jongeren te verbinden aan en te betrekken bij de vereniging, ook voor langere tijd; als lid, bestuurslid of commissielid. Vaak werden bestuurders voor een periode van vier jaar gekozen en soms verlengden zij hun bestuursperiode met een tweede termijn.

Anno 2018 is dit totaal anders; niet langer zijn jongeren zomaar bereid zich te binden aan een bestuur voor een periode van vier jaar. Afgebakende projecten en klussen zijn aantrekkelijker, vooral als hierbij het belang van deze specifieke jongere ook speelt. Bijvoorbeeld omdat ze zelf een woning zoeken in de buurt en zodoende graag meedoen aan een woonproject of omdat ze van motorcross houden en dus helpen met het organiseren van een crossevenement in hun omgeving. Dit zijn behapbare klussen en de what’s in it for me-factor is duidelijk. Ook een duidelijke tijdsafbakening – tussen nu en de volgende drie maanden bijvoorbeeld – helpt om jongeren te motiveren.

Ook het waarom is belangrijk; waarom wil je jongeren betrekken? En in welke mate? Wil je hen echt een stem geven en mee laten beslissen? Wil je een werkgroep met jongeren, die slechts bestaat uit jongeren en ook voor die doelgroep activiteiten en projecten organiseert? Of wil je juist het huidige bestuurd een betere afspiegeling van de omgeving laten zijn en daarom ook jongeren in het bestuur zitting laten nemen?

Inspiratie nodig? Kijk dan o.a. naar het Gildehuis in Lobith, één van de finalisten van Dorpshuis van het jaar 2017. Het bestuur van het Gildehuis heeft er bewust voor gekozen om te zoeken naar jongere mensen voor hun bestuur. Daarbij zochten zij jongeren ‘in duo’s’; twee mensen, die bevriend zijn of elkaar in ieder geval kennen, uitnodigen voor bestuursvergaderingen en hen een tijdje mee laten lopen. Dat maakt het laagdrempeliger om in te stappen in een bestuur dat wellicht tot op heden bestaat uit ‘oudere’ bestuursleden.

Verder kan je via www.pjgelderland.nl een methodiekenboekje vinden over het betrekken van jongeren bij het vormen van een visie, in de publicatie wordt ook een aantal tips gegeven over het betrekken van jongeren. Verder is via www.dkkgelderland.nl ook meer informatie te vinden over het betrekken van jongeren.

Ook in 2018 vindt de verkiezing Dorpshuis van het Jaar plaats! Vanaf zaterdag 20 oktober is de verkiezing te zien op TV Gelderland om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald). Terugkijken kan ook via Uitzending Gemist.

Comments are closed.