Hoe werkt het

Hoe word je het
dorps- of buurthuis van 2018?Voor de verkiezing dorpshuis van het jaar 2018 zoeken we de plek in het dorp of in de wijk waar allerlei mensen elkaar ontmoeten. Een plek door en voor bewoners. Daarbij maakt het niet uit hoe jullie het gebouw noemen: dorpshuis, buurthuis, wijkcentrum, of MFA (multifunctionele accommodatie). Allemaal maken ze kans om de titel in de wacht te slepen, of het nu in een dorp of stad staat!

Vanaf april tot 1 juni 2018 was het mogelijk op je dorps- of buurthuis aan te melden via de website. Ook dit jaar hebben we weer veel mooie, leuke, inspirerende en innovatieve aanmeldingen gehad. Vervolgens zijn er 6 dorps- of buurthuizen gekozen. Deze 6 genomineerden ontvangen ieder al een cheque van €750 euro én dingen mee naar de titel ‘dorpshuis van het jaar 2018’.

In september worden de zes genomineerden bezocht door de Omroep Gelderland, de vakjury én de beheerders van de andere genomineerde dorps- of buurthuizen. In totaal krijgt elk van de zes genomineerden drie cijfers: een cijfer van de vakjury, een cijfer van de andere beheerders en een cijfer voor het aantal stemmen via de website. Er kan ook dit najaar namelijk gestemd worden via www.dorpshuisvanhetjaar.nl! Het gemiddelde van deze drie cijfers bepaald welk dorps- of buurthuis de titel in de wacht sleept én het prijzengeld: € 3000,-!

Angelique Krüger zal op Omroep Gelderland verslag doen van de wedstrijd en gaat langs bij de zes genomineerden. Tijdens acht afleveringen, die van 20 oktober tot en met 8 december worden uitgezonden, gaan deze zes dorps- of buurthuizen de strijd met elkaar aan.

Waar let de jury op?We kijken natuurlijk naar het hele plaatje, maar net als vorig jaar hebben we drie thema’s waar we extra goed op letten.

Bea Schouten: Voorzitter

Bea Schouten is gedeputeerde bij de provincie Gelderland en zij is onder andere verantwoordelijk voor leefbaarheid. De provincie Gelderland wil de lokale verbondenheid tussen mensen versterken en stelt daarom het prijzengeld beschikbaar. Schouten: “Buurthuizen en dorpshuizen brengen mensen bij elkaar, letterlijk en figuurlijk. Ik hoop dat de beste dorpshuizen anderen op goede ideeën gaan brengen."

Jan Troost: Toegankelijkheid

Jan Troost is al 41 jaar betrokken bij de emancipatiebeweging van mensen met een handicap. Jan is zelf ervaringsdeskundige, deskundige wet Gelijke behandeling, VN-verdrag Handicap en toegankelijkheidsdeskundige.
Jan Troost kijkt daarom naar de toegankelijkheid van de dorpshuizen. Een dorpshuis moet een huis zijn waar iedereen zich welkom voelt en waar iedereen binnen kan komen. Voor niet iedereen is dit een vanzelfsprekendheid. Denk dan niet alleen aan rolstoelgebruikers, maar ook aan mensen met een verstandelijke of zintuiglijke beperking.

Annemiek Riefel: Diversiteit

Annemiek Riefel is oud-bestuurslid van Plattelands Jongeren Gelderland en heeft een toerisme-, recreatie- en marketingachtergrond.
Een dorpshuis moet letterlijk open staan voor iedereen. Door ook andere generaties of culturen betrekken zorg je ervoor dat iedereen zich welkom voelt. Daarom geven we dit jaar extra aandacht aan de vraag of ook groepen bereikt worden die niet vanzelfsprekend in het dorps- of buurthuis komen. Denk dan aan jongeren, mensen met diverse culturele achtergronden of mensen buiten het dorp of de wijk.

Dio Simmelink: Originaliteit

Dio Simmelink werkt bij de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Hij komt daarom veel bij dorpshuizen en wijkcentra in Gelderland en is projectleider van Dorpshuis van het jaar.
Hij zal onder andere naar originaliteit kijken. Dit kan natuurlijk veel betekenen, maar in dit geval gaat het om de originaliteit van het concept. We zijn op zoek naar een dorpshuis dat het net even anders doet dan de rest, waar andere dorpshuizen geïnspireerd door kunnen raken. Denk dan aan: de manier waarop jullie het organiseren, de samenwerking met andere partijen, een bijzonder gebouw of speciale activiteiten voor bewoners en bezoekers.
Omroep Gelderland
Angelique Krüger van Omroep Gelderland zal weer verslag doen van deze wedstrijd en komt langs bij de zes genomineerden. Tijdens acht afleveringen, die in het najaar worden uitgezonden, gaan deze zes dorps- of buurthuizen de strijd met elkaar aan. Alle finalisten krijgen € 750,-. De winnaar krijgt daar nog eens € 3000,- bovenop!

Aanmelden kan tot 1 juni 2018. Uit alle aanmeldingen worden dan zes dorps- of buurthuizen geselecteerd door een deskundige jury.
Dus geef je dorps- of buurthuis op en misschien staat Angelique Krüger binnenkort bij jullie op de stoep!

Stem

Mede mogelijk gemaakt door:
De verkiezing Dorpshuis van het jaar is een initiatief van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland, Omroep Gelderland en provincie Gelderland. De Leefbaarheidsalliantie werkt aan een grotere leefbaarheid in Gelderland samen met de mensen waar het om gaat. De Leefbaarheidsalliantie bestaat uit Spectrum partner met elan, Plattelandsjongeren Gelderland, Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK) en Zorgbelang Gelderland.